Jeg har som prest dessverre ikke funnet grunnlag for å si at jeg kan vie homofile. Men for min del så handler dette om at jeg som politiker kan og må tenke bredere om samfunnet vårt enn jeg gjør som teolog, sier Espen Andreas Hasle.