Nyheter

Jeg har som prest dessverre ikke funnet grunnlag for å si at jeg kan vie homofile. Men for min del så handler dette om at jeg som politiker kan og må tenke bredere om samfunnet vårt enn jeg gjør som teolog, sier Espen Andreas Hasle.

Han er fylkesleder i Oslo KrF, men også prest i Manglerud kirke i Oslo. Han har bakgrunn for Normisjon.

Nå tar han og flere til orde for at KrF én gang og for alle må lære seg å leve med to syn i synet på ekteskapet.

– Det har vi jobbet en del med i Den norske kirke. Det må KrF også. Vi må som parti lære oss å ta hensyn til at det finnes ulike meninger om hva ekteskap er og om samkjønnet ekteskap i partiet. For vi har mange andre saker å kjempe for der vi er den eneste og viktigste stemmen i Norge. Vi risikerer å ødelegge for oss selv, sier Hasle.