Nyheter

– Jeg håper at Den norske kirke og trossamfunn blir et prioritert område i eventuelle regjeringsforhandlinger, sier Geir Jørgen Bekkevold, KrFs kirkepolitiske talsperson.