Nyheter

– Det er befriende å lese om disse garvede feministenes bekymringer og ikke minst mot, sier familie­politisk talsmann i KrF, Geir Jørgen Bekkevold.

I går skrev Vårt Land om 70-tallsfeministene Torild Skard og Gro Nylander som mener ­likestilling i arbeidslivet går på bekostning av småbarna. De ­bekymrer seg over at ettåringer har rett på fulltidstilbud i barnehagen. Skard og Nylander støtter seg til amerikansk forskning som hevder at de aller minste barna har det best med en lang og stabil tilknytningsfase til mor.

Feministene mener derfor at mor og barn bør være lenger hjemme sammen. Barn bør ikke sendes i barnehagen når de er ett år, og mor og far bør ikke dele foreldrepermisjonen likt mellom seg. De omtaler dagens familiepolitikk som «likestilling på ville veier».

LES OGSÅ: 70-tallsfeminister vil ha mor lenger hjemme med småbarn