Parallelt med bompengestriden forbereder KrF seg på budsjettkamp: Neste ukes budsjettkonferanse i regjeringen er D-dag for utforming av bompengeløsning, men også et annet drama for KrF: