Nyhet

Det går frem av en oversikt fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Den viser at KrF bare noterte seg for 145.000 kroner i valgkampbidrag. Partiet De Kristne hanket inn 375.000 kroner – Venstre ble forsynt med 3,6 millioner.

– Mangler dere rike onkler i KrF?

– Det ser sånn ut. Vi har ikke mange av dem, men får mye i sum fra medlemmene våre, svarer KrFs generalsekretær, Hilde Frafjord Johnson.

– Derimot er det altså god kollektånd i KrF?