– Det hele virker for meg tabloid. Helge Simonnes overdriver den rollen en statsråd fra et annet parti hadde for vårt retningsvalg.