Flere kristne leirsteder tilbyr nå asylplasser. UDI krever imidlertid at de fjerner kors og Jesus-bilder hvis de skal få lov til å huse asylsøkerne.