Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF) ber utenriksminister Børge Brende (H) ta i bruk betegnelsen «folkemord» om IS' overgrep mot kristne, jesidier og andre religiøse og etniske minoriteter i Syria og Irak, slik EU nylig gjorde.