Nyheter

I årevis har partier og enkeltrepresentanter over blokkgrensene engasjert seg for å få staten til å sette inn ressurser for å redde middelalderkirker og andre fredede kirkebygg fra forfall. Like før jul i 2015 kom det til et gjennombrudd.

Da oppsto det sjelden enighet i Stortinget, og alle partier «påla» kulturminister Linda Hofstad Helleland å legge frem en strategi for forsterket satsing på gamle kirker.

– Men nå leverer ikke statsråden likevel, sier KrFs livssynstalsmann, Anders Tyvand.

Han sperret øynene opp da han i forrige uke fikk svar på et skriftlig spørsmål til Helleland om fremdriften: