I årevis har partier og enkeltrepresentanter over blokkgrensene engasjert seg for å få staten til å sette inn ressurser for å redde middelalderkirker og andre fredede kirkebygg fra forfall. Like før jul i 2015 kom det til et gjennombrudd.