Eide har kalt inn justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til interpellasjon på Stortinget, som er et mer alvorlig og omfattende spørsmål enn spørretimespørsmål og som etterfølges av debatt i stortingssalen. Eide vil ha svar på det han mener er overdrevet maktbruk i pågripelsesaksjonene på Fitjar og Stord i Hordaland.