Onsdag skrev Vårt Land om ny forskning fra Norsk kompetansesenter om vold og traumatisk stress som viser at 65.000 eldre utsettes for vold eller overgrep.