Det skal befinne seg omkring 20 barn med norsk statsborgerskap i Syria og Irak, som har en mor som tilhørte terrorgruppa Islamsk Stat (IS), ifølge Politiets Sikkerhetstjeneste. Deres framtid er, i likhet med foreldrenes, høyst uklar.