Den profilerte høyrepolitikeren ble landets første stortingskvinne med pakistansk bakgrunn da hun ble valgt inn på tinget som 20-åring i 2001. Nå sender hun en klar utfordring til sitt eget parti: Regjeringen må sikre at særlig muslimske ledere har kunnskap om norsk språk og samfunn. Hun har to forslag: