FpU fremmer granskningen av moskeene i Norge i et resolusjonsforslag før Fremskrittspartiets landsmøte i begynnelsen av mai: