Stortingsrepresentanten frykter at Norge bryter flyktningkonvensjonen når palestinske asylsøkere blir returnert fra Norge til Gaza. Nå stiller Eide skriftlig spørsmål i Stortinget til justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Han vil be justisministeren vurdere en returstans til norske myndigheter får undersøkt forholdene nærmere.