Erik Hillestad er daglig leder i Kirkelig Kulturverksted (KKV), og sterkt engasjert i palestinernes sak. Han er en ivrig talsmann for kulturboikott av Israel: