– Vi må gå i front og si at legesjekk av kvinners underliv for å avdekke om de har hatt sex, ikke skal forekomme i Norge. Her trengs det en holdningsendring, sier leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Kari Kjønaas Kjos (Frp).