50 organisasjoner på bistandsfeltet samler seg i et eget opprop, der målet er å få Venstre til å holde ord i sluttspurten i regjeringsforhandlingene med de blåblå.