Den omstridte uttalelsen ble vedtatt søndag av Likudpartiet øverste organ, sentralkomitéen.