Når hun går av etter helgens landsmøte, går hun også av etter det som har vært en av de mest turbulente periodene i ­KrFUs historie, i det minste i nyere tid. Veivalget i KrF var medvirkende til det.