– Vi mener lagmannsrettens dom om at boligen tilhører fondet, er riktig. Vi vil forsvare denne dommen i Høyesterett, sier advokat Olav Andreas Røssaak i Opplysningsvesenets fond (OVF).