Fylkesmannen krever 40.581.723 kroner tilbake fra bispedømmet. Kravet gjelder statsstøtte for personer som har blitt innmeldt Oslo katolske bispedømme (OKB), som fører medlemsregister for de tre katolske bispedømmene i Norge, uten at de selv har meldt seg inn.