Olaug Bollestad er en av KrFs nestledere. Hun mener folk ville merket det dersom KrFs plasser hadde stått tomme på Stortinget. I dette intervjuet avslører hun at KrF-leder Hareide bruker sin kvinnelige konsulents kontor som omkledningsrom.