Skal man sette et medlemstall for å få støtte til sitt trossamfunn, er 100 et rimelig krav, mener flere av dem som har svart på høringen til ny tros- og livssynslov. Det er også tallet som Stålsett-utvalget anbefaler.