– Dette er den nest viktigste saken vi kommer til å avgjøre på mange år, sa biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, da Kirkemøtet lørdag kveld satte i gang behandlingen av innspill til ny tros- og livssynslov.