– Det er mange ting som har endret seg og vi har kanskje ikke klart å omstille oss til en ny virkelighet, sier Kjell Ohldieck, som er leder for Misjons- og hjemmeutvalget (MHU) i De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF).