I USA er det lang tradisjon for at hvite kler seg ut som indianere. Under «teselskapet» i Boston i 1773, angrep kolonister et skip i havna i Boston og heiv verdifull telast overbord. De var kledd ut som Mohawk-indianere.