Nyheter

– Det var ingen som argumenterte religiøst for korset da de vedtok flagget i 1821, sier Ole Kristian Grimnes, flaggekspert og professor emeritus i historie fra Universitetet i Oslo (UiO).

Det norske flagget har et nordisk kors, ifølge Store norske leksikon. Heller ikke leksikonet sier noe om religiøs begrunnelse. Flagget ble vedtatt i 1821, etter en lang debatt om hva slags flagg Norge skulle ha. Mange tegnet sine egne forslag, og Stortinget nedsatte en egen flaggkomité.

Historisk

– Det ble først og fremst argumentert historisk. Det var ingen som sa «vi ønsker det hellige korset i flagget», men indirekte kan det likevel knyttes til det religiøse. Korset var brukt i St. Olavs skjold, og var allerede i det danske og svenske flagget, sier Grimnes.