Ti ganger gjennom høsten 2015 og våren 2016 
inviterer Håvard Nyhus og biskop Halvor Nordhaug en kjent person til samtale om tro, tvil og livssyn.