Dagfinn Høybråten (KrF) fremmet røykeloven. Sandra Borch (Sp) kjempet mot ulv. Lan Marie Nguyen Berg (MDG) begrenser privatbilismen. Valgerd Svarstad Haugland fjernet konsesjonsavtalen til P4. Alle møtte hets og trusler i etterkant.