At jøder drakk blodet til kristne barn for å håne den kristne nattverden, var en av middelalderens mest utbredte konspirasjonsteorier. I 2017 lever denne typen teorier i beste velgående, men jødene er blitt byttet ut med arbeiderbevegelsen, ateister og barnevernet, og barnemordene med omsorgsnekt og informasjonskontroll.