Bare i Stavanger og Bjørgvin blir det i år bispedømmerådsvalg etter gammelt mønster med bare én liste.