– Ideen om å sette ned en gravegruppe kom i fjor, da kronprinsparet var på tur med denne yachten i Middelhavet. Det utløste en debatt rundt pengebruken til de kongelige og hemmeligholden rundt deres liv og økonomi. Dagbladet har en gravegruppe og en stiftelse som gjorde det mulig å gå inn i den materien.