Kong Harald og dronning Sonja ber folket ha tillit til myndighetene og møte den vanskelige situasjonen med kamphumør, i en påskehilsen fra Kongsseteren i Oslo.

– Vi vet at det er mange som har det vanskelig. Både økonomisk og på andre måter, sa kong Harald.

Han viste til at det er mange som er permittert, eller redde for å miste arbeidsplassen sin.

– Og det er mange som rett og slett er redde for å miste helsen sin, sa han.

Dronningen minnet om at det er viktig å ha tillit og å hjelpe hverandre.

– Vi må ha stor tillit til myndighetene og forsøke å gjøre så godt vi kan med de rådene vi har fått for å kunne få denne krisen da over så hurtig som mulig, sa hun.

– Vi må forsøke å se det positive i en vanskelig situasjon. Og gå på med kamphumør, sa dronningen videre.

Hun ba også om at man hjelper hverandre.

– Vi må forsøke å se det positive i en vanskelig situasjon. Og gå på med kamphumør. For dette kan tære på kreftene og tålmodigheten. Men jeg tror at vi er et såpass sunt folk. Dette klarer vi bra, sa dronningen.

Dronning Sonja sa også at hun tror noe godt vil komme ut av krisen.

– Vi må omstille oss. Vi må se fremover. Og vi må finne løsninger som jeg tror vil være nyttige også når vi en gang kommer ut av denne krisen, sa hun.

Kongen viste til at samarbeid både innad i Norge og med resten av verden er viktig.