Dette kommer fram i en sak hos NRK. To forskjellige grupperinger internt i den norsksomaliske Tawfiiq-moskeen i Oslo skal nemlig ha sendt inn liste over styremedlemmer til Brønnøysundregisteret. Dermed har de blant annet mistet retten til trosstøtte, siden det ikke er avklart hvem som sitter i styret.

Det er over 7000 medlemmer i moskeen og den er dermed Norges største.

VG melder at moskeen melder seg ut av Islamsk Råd Norge (IRN) med øyeblikkelig virkning. Styreleder Abdirahman Adan Kulane og nestleder og forstander Hakim Ismail sier til VG at de ikke lenger anser at det er behov for den tjenesten IRN tilbyr.

LES OGSÅ: Moskeen melder seg ut. – Ingen gyldig utmeldelse, sier IRN

– Makt og penger

NRK sier det har vært en intern konflikt i moskeen i et par år.

Ap-politiker Ubah Abdullah Aden kjenner godt til moskeen. Hun beskriver konflikten slik:

– Konflikten har vart lenge, og det dreier seg om makt og penger. Uskolerte menn tror det å sitte i styret gir ære og prestisje og makt, sier Aden til NRK.

Styrelederen i moskeen kaller det hele et kupp. Gruppa som har sendt inn et alternativt styreforslag har hyret inn advokat Steinar Stenvaag. Han sier til NRK at hans klienter ønsker en moské «som er styrt av alle menighetens medlemmer, ikke bare et oligarki».

Kvinne- og ungdomsopprør

Aden hevder det i lang tid har vært konflikt i moskeen og at det også er sterk misnøye blant flere kvinner i moskeen. De ønsker representasjon i styret, men har ikke sluppet til. Flere medlemmer av menigheten mener moskeens midler ikke brukes til medlemmenes beste og ønsker fornying, sier hun.

NRK har også snakket med Mohamed Abdulkadir, som leder integreringsorganisasjonen Somi-Norway. Han bekrefter langt på vei det Aden sier.

– Dette dreier seg om et ønske fra mange medlemmer om å modernisere moskeen. Det er uenighet om hva slags styre vi skal ha. Om de skal være unge, velutdannede og norsktalende. Og ikke minst ønsker mange et styre der det er kvinner, sier han.