Tilfredsheten med konfirmasjonsoppleggene har økt, og flere enn før opplever tilhørighet til kirken. Slik oppsummerer KIFO-forsker Ida Marie Høeg resultatene av en ny, stor konfirmasjonsundersøkelse, som Vårt Land har fått tilgang til.