«Fauske kommunestyre ber regjeringen stoppe deporteringen av unge asylsøkere til Afghanistan», lyder siste setning i fråsegna Nordlands-kommunen vedtok i mars.