«Ja, jeg tenker at siden du er så… (ler)… Du vet jo hvor sosialhjelp kommer fra? Det er fra skattepenger, fra Vinmonopolet, fra grisebønder, fra butikker som selger alkohol. Så er det jo ikke noe alternativ heller siden du er så religiøs.» Slik siterer Diskrimineringsnemnda en kommentar fra en Nav-ansatt i Oslo som behandlet sosialstønadssøknaden til den oppsagte lærervikaren ved Ekeberg skole.