– Det er viktig at vigsla blir ei fin stund for dei involverte, seier rådmann Aud Sunniva Fuhr.