Nyhet

– Vi har sett eksempler på at kommuner ikke betaler ut tilskudd fordi de påstår de ikke har råd. I høst har politikere i Kristiansand reagert på at andre trossamfunn også skal få økte tilskudd når det bygges ny kirke i byen, sier spesialrådgiver i Norges Kristne Råd.

I dag er tilskuddene til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke delt i ett statlig tilskudd og ett kommunalt. Mange kommuner begår feil når tilskuddet skal beregnes. Den siste tiden har Nygård jobbet særlig med én kommune: Halden.

Likebehandling

Enkelt forklart skal trossamfunnene utenfor Den norske kirke få like mye per medlem, som Den norske kirke får per medlem. For å beregne tilskuddet skal kommunen legge sammen alle utgiftene til Den norske kirke, inkludert tjenester, og så trekke fra det kirken bidrar med av fellesfunksjoner – for eksempel gravlunder. Nygårds inntrykk er at dette blir for komplisert for mange kommuner.