Det nøyaktige tallet som kan bli bosatt i 2015, er 473, mens antallet for neste år er 499, viser ferske tall fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.