Skal barnehagane drivast av kommunane, ideelle organisasjonar eller kommersielle selskap?