I Kragerø har de fire partiene som styrer Telemarks-kommunen avgjort at fattige familier som søker sosialhjelp skal få beholde barnetrygden.