Samar: Den eldste skriftlege kjelda om samane er frå år 98, då skriv den romerske historikaren Tacitus om folket fenni. I dag tel Norges urfolk rundt 50.000, 13.000 var medlem i Samemanntalet ved valet i 2013.