Nyheter

Da KrF-ledelsen la frem alternativt budsjett i går, kom prislappen for kravet om sterk økning i barnetrygden og en rekke andre varme satsinger: Skatter og avgifter foreslås økt med ni milliarder kroner. Dette er økninger som Høyre langt på vei har varslet at partiet vil avvise.