I morgen sendes kollektivkurven rundt til 700.000 nordmenn på årets største gudstjenestedag. Kollekten er tilsvarende raus, men stadig mer av den går til administrasjon av sedlene og myntene som gis.