Nyheter

– Dette er en stor mulighet for Kolibri Kapital, skriver styreleder Åsmund Paulsen i en børsmelding.

Av meldingen går det fram at Kolibri Kapital og Strømmestiftelsen i april i år signerte en intensjonsavtale om at Kolibri overtar 70,5 prosent av eierskapet i Stromme Microfinance East Africa Limited (SMFEA). Det vil innebære at Kolibri Kapital utvider sine utlån fra rundt 26 millioner kroner til rundt 140 millioner kroner.

Må utvide

Med lave renter på verdensbasis har styret understreket at Kolibri må utvide virksomheten hvis selskapet skal være bærekraftig framover. Uten en utvidelse risikerer Kolibri å tære på kapitalen som de over 400 aksjonærene har skutt inn.