– Det er ikke med lett hjerte at vi gjør det, men Kolibri måtte vokse for å ha en bærekraftig størrelse. Alternativet ville være å forvitre over tid, og det er ingen løsning, sier Åsmund Paulsen, styreleder i Kolibri.