Allerede i 2004 ville den svenske, kristne dagsavisen Dagen, at en granskningskommisjon skulle se på hva som skjedde i Knutby. Avisens kommentator, Elisabeth Sandlund, gjentok i januar i år at pinsebevegelsen i Sverige trenger en slik kommisjon.