Nyhet

– I skolen lærer man om ortodoks jødedom. Man finner lite i lærebøker om hvordan moderne, norske jøder lever og praktiserer sin religion. Dette har jeg diskutert mye med lærere. Ofte blir fokuset på det ortodokse fordi det er så annerledes. Barna tror alle jøder følger spiseregler, og de er opptatt av hvor vanskelig det er å ikke blande svinekjøtt og melk. Når jeg sier at jeg ikke følger de reglene, blir elevene sjokkert, sier Lise Rebekka Paltiel, formidler ved Jødisk museum i Trondheim..

I løpet av året er mange elever og studenter innom museet, de fleste fra barne- og ungdomsskolen.

Også elever som besøker Jødisk museum i Oslo har samme forestillingene, bekrefter faglig leder Mats Tangestuen.

– Lærere har en ekstremt viktig rolle, viktigere enn vår. Elever som har aktive lærere, har et grunnlag for å forstå hva en jøde er, sier han.